PRIVACYVERKLARING HOFSTRA ADVOCATUUR

Hofstra Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website www.hofstra-advocatuur.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Hofstra Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Bewaartermijn

De gegevens worden zolang als dat nodig is voor doelen als hierboven genoemd en zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Website en cookies

Bij een bezoek aan de website www.hofstra-advocatuur.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. Onze website maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij maken gebruik van Google Analytics, webanalyse-service, om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De informatie die hierdoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe www.hofstra-advocatuur.nl gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en wij niet toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Verdere invloed hebben wij hier helaas niet op.

Social media plugins

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook.

De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hofstra Advocatuur  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt, op verzoek dan wel op uw eigen initiatief.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Hofstra Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om in staat te zijn contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht;
 • Om in staat te zijn om de kans van slagen van een gewenste procedure te kunnen inschatten;
 • Om in staat te zijn om voor u onze diensten te verrichten.

Sollicitaties

U kunt via de website of per e-mail solliciteren op vacatures en studentstages bij Hofstra Advocatuur. Ook kunt u een open sollicitatie naar ons sturen. Daarbij verzamelen wij verzamelen uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en andere door u verstrekte gegevens. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Uw persoonsgegevens en derden

Hofstra Advocatuur verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hofstra Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Hofstra Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@hofstra-advocatuur.nl

Privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hofstra Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail naar info@hofstra-advocatuur.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post Hofstra Advocatuur. o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@hofstra-advocatuur.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring website Hofstra Advocatuur’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Hofstra Advocatuur
o.v.v. Privacyverklaring website Hofstra Advocatuur
Zeverijnstraat 6
1216 GK  Hilversum

 

Hilversum, januari 2020