Rechtsgebieden 

Personen-en Familierecht  -  Arbeidsrecht  -  Huurrecht  -  Incasso

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) staat mr. W.Y. Hofstra geregistreerd voor de rechtsgebieden Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht en Huurrecht.  Deze registratie verplicht mr. W.Y. Hofstra elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de navolgende onderdelen:

 • Naamswijziging, bijvoorbeeld de achternaam
 • Boedelverdelingen tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Echtscheiding: ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
 • Ouderlijk gezag, waaronder ontheffing en ontzetting
 • Erkenning en ontkenning vaderschap
 • Adoptie
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Omgangsregelingen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Te denken valt aan onderwerpen als:

 • Verplichtingen van de werkgever
 • Verplichtingen van de werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Betaling van salaris
 • Meerdere arbeidsovereenkomsten
 • Oproepcontracten
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
 • Ontslag op staande voet
 • Transitievergoeding en andere vergoedingen

Huurrecht woonruimte

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst en alles wat daarmee samenhangt.

Te denken valt aan onderwerpen als:

 • Verplichtingen verhuurder
 • Verplichtingen huurder
 • Gebreken
 • Overlast
 • Huurachterstand
 • Medehuur
 • Onderhuur
 • Einde van de huurovereenkomst

Incasso

Het incassorecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en - meer specifiek - de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen, kortgezegd inning van opeisbare vorderingen.

 

Op al deze rechtsgebieden heeft mr. Hofstra ruime processuele ervaring. Indien de belangen van de cliënt daarom vragen zal mr. Hofstra niet schromen de gang naar de rechter te maken.

Contactgegevens

Zeverijnstraat 6

1216 GK  Hilversum

Telefoon:  +3135 - 820 02 30

Email:        hofstra@hofstra-advocatuur.nl

(KVK 51271192)

Contactgegevens

Zeverijnstraat 6

1216 GK  Hilversum

Telefoon:  +3135 - 820 02 30

Email:        hofstra@hofstra-advocatuur.nl

(KVK 51271192)